دسته‌ها
مهندسی هوافضا

جزوه دینامیک پرواز 2 دکتر پورتاکدوست-pdf

جزوه دینامیک پرواز 2 دکتر پورتاکدوست-pdf

جزوه دینامیک پرواز 2 دکتر پورتاکدوست-pdf

ديناميك پرواز: علم مطالعه حركت يك وسيله در هوا (فضا) مي باشد.
تقسيم بندي:
:(Performance) -1 عملكرد
عملكرد هواپيما: الزامات طرّاحي يا شاخصه هايي كه مشتري در نظر دارد.
ويژگي اصلي:
مطالعه هواپيما به عنوان جرم متمركز با 3 درجه آزادي (حركت انتقالي)
مباحث اصلي:

Speed limits
Flight envelope
Cruise/Climb/Turn performance
performance

تقسيم بندي(ادامه):
پايداري و ارزيابي آن در ابعاد استاتيكي و ديناميكي قابل تعريف است، هر دو نوع پايداري را
مي توان به صورت ذاتي در يك وسيلة پرنده ايجاد نمود؛ لكن:
«. عملكرد وسيله و راندمان آن به شدت تحت تأثير قرار خواهند گرفت »
ميزان پايداري يا سطح آن را مي توان در فرآيند طرّاحي و سايزينگ مؤلّفه هاي مختلف هواپيما
تعيين كرد و براي ايجاد يك استاندارد تعميم يافته (جلوگيري از اعمال سليقه) معيارهاي
مختلفي براي پذيرش كيفي/كمd هواپيما به لحاظ پايداري وجود دارد. شامل:

– Pilot Rating Scales (Soft Type Also Possible!)
– Flying and Handling Qualities Standard
– Certification Standard; (Type, Class, Phase Dependent)
JAR-VLA/JAR 23/JAR 25/JAR 27/JAR 29
FAR 23/ FAR 25/ FAR 27/ FAR 29


آدرس url لینک دانلود جزوه دینامیک پرواز 2 دکتر پورتاکدوست-pdf

آدرس url لینک دانلود فصل دوم

http://fooji.ir.uploadboy.me/45hxaxy1dm7t/FD II-Ch2.pdf.html

آدرس url لینک دانلود فصل چهارم

http://fooji.ir.uploadboy.me/2561hkd3xzwa/FD II-Chapter 4.pdf.html

آدرس url لینک دانلود فصل پنجم

http://fooji.ir.uploadboy.me/y7p1vfh1dhpc/FD II- Chapter 5 .pdf.html

آدرس url لینک دانلود فصل ششم

http://fooji.ir.uploadboy.me/jtiigiajv0sg/Ch6.pdf.html


دانلود تمرینات درسی

http://fooji.ir.uploadboy.me/sgtrzs37500e/Airplane-Flight-Dynamics2-HW.zip.html

حل تمرینات دینامیک پرواز و کنترل اتوماتیک دکتر پورتاکدوست

سری سوم:

http://fooji.ir.uploadboy.me/kr17t9n7xzyt/hw_seri_3.zip.html

سری چهارم:

http://fooji.ir.uploadboy.me/phzxgkt84eo9/hw_ seri_4.zip.html

 


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *