دانلود کتاب جزوه اقتصاد عمومی دانشگاه شریف-pdf

دانلود کتاب جزوه اقتصاد عمومی دانشگاه شریف-pdf

تعداد صفحات: ۷۳

نوع فایل: pdf


سیستم اقتصادی

۱- مقدمه: تعاریف

۲- تقاضا، عرضه و بازار

۳- تقاضا، چرا؟

۴- تولید؛ عرضه

۵- هزینه

۶- بازار رقابتی

۷- بازار انحصاری

۸- بازار رقابت انحصاری

۰- بازار عوامل تولید


آدرس url لینک دانلود کتاب جزوه اقتصاد عمومی دانشگاه شریف-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/g1eklrrv2q73/Eghtesad omoomi 1.zip.html

آدرس url لینک دانلود نمونه سوالات

http://fooji.ir.uploadboy.me/vge29qbsfqmd/nemone soal ketab daneshgah.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir