دانلود کتاب جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱

دانلود کتاب جزوه حقوق جزای اختصاصی 1

عنصر قانونی:

ماده ۲۰۶ ق م ا و ماده ۲۷۱ ق م ا  : توضیح اینکه اولی در خصوص جنایات علیه نفس و دومی جنایات علیه مادون نفس می باشد.

عنصر مادی:

عمل مادی و غیر مادی-مباشرت و تسبیب – فعل و ترک فعل: در هخمه ی موارد مذکور وجود رابطه ی انتساب مهمترین شرط مسئولیت مرتکب است.

عنصر روانی:

قصد مجرمانه – خطای جزایی: لازم و ذکر است که به طور کلی اولی در جرایم عمدی و دومی در جرایم غیر عمدی می باشد.


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱

http://uploadboy.me/0nzcffm86h99/jazaye-ekhtesasi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

اشتراک مطالب در: