دانلود کتاب جزوه ژئوشیمی زمین شناسی

دانلود کتاب جزوه ژئوشیمی زمین شناسی

تعداد صفحات: ۲۴۷

نوع فایل: pdf

حجم فایل: ۵ مگابایت

فهرست

فصل اول:زمین در ارتباط کیهان

فصل دوم:ساختار و ترکیب زمین

فصل سوم: ترمودینامیکو شیمی بلورها

فصل چهارم:ماگماتیسم و سنگهاي آذرین

فصل پنجم: رسوبگذاري و سنگهاي رسوبی

فصل ششم:ژئوشیمی ایزوتوپی

فصل هفتم:اتمسفر، هیدروسفر، بیوسفر

فصل هشتم:دگرگونی به عنوان فرایند ژئوشیمیایی و چرخه ژئوشیمیایی


دانلود کتاب جزوه ژئوشیمی زمین شناسی