دانلود کتاب جغرافیا پیش دانشگاهی-pdf

دانلود کتاب جغرافیا پیش دانشگاهی-pdf

فهرست:

فصل ۱

درس اول: ماهیت و قلمرو دانش جغرافی

درس دوم: سیستم چیست؟

فصل ۲

درس سوم: راه و روش پژوهش های جغرافیایی

فصل ۳

درس چهارم: نقشه و فرایند تهیه آن

درس پنجم: نمایش شکل زمین

فصل ۴

درس ششم: کاربرد رایانه در جغرافیا

درس هفتم: سنجش از دور

درس هشتم: سیستم های اطلاعات جغرافیایی

فصل ۵

درس نهم: مدل های جغرافیایی

فصل ۶

درس دهم: نقش جغرافیا در مدیریت محیط

درس یازدهم: جغرافیا و آمایش سرزمین


آدرس url لینک دانلود کتاب جغرافیا پیش دانشگاهی-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/l011kskv11j5/joghrafia-ensani-pish.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir