دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی-pdf

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی-pdf

دوره ی پیش دانشگاهی

رشته علوم ریاضی

سال تحصیلی: ۹۴-۹۵

فهرست:

فصل۰-یادآوری مفاهیم پایه

 • اعداد حقیقی و خز حقیقی
 • اصل های جمعی
 • ضرب اعداد حقیقی
 • بسط اعشاری اعداد گویا
 • تقریب اعداد گنگ
 • ترتیب و نامساوی ها
 • بازه های اعداد
 • قدر مطلق

مسائل

فصل۱-دنباله ها

 • مقدمه
 • دنباله های عدد
 • نمودار دنباله ها
 • انواع دنباله ها

مسائل

 • همگرایی دنباله ها

مسائل

 • دنباله های واگرا+- بینهایت
 • اصل موضوع تمامیت
 • یک دنباله مهم
 • جبر دنباله

مسائل

فصل ۲- حدو پیوستگی


آدرس url لینک دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/fifiocishr03/hesab-difransiel-pishdaneshgahi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir