دسته‌ها
رمان

دانلود کتاب رمان آپارتمان صد متری

دانلود کتاب رمان آپارتمان صد متری

دانلود کتاب رمان آپارتمان صد متری

نویسنده: ناشناس

موضوع: رمان

تعداد صفحات: 183

فرمت: کتاب PDF

زبان: فارسی

حجم فایل: 1 مگابایت

توضیحات درباره کتاب

کتاب رمان آپارتمان صد متری داستان زندگی دکتر همایون فرتاش، دکترای روانشناسی بالینیاست، که بعد بازگشت از کانادا به ایران، دچار مشکل مالی می‌شود. او به پیشنهاد یکی از دوستانش، درمان مهرناز نیایش تک دختر جناب سرهنگ نیایش را که دچار حملات اضطرابی، پرخاشگری و … شده است در ازای یک واحد آپارتمان صد متری قبول می‌کند…
در بخشی از رمان آپارتمان صد متری را می‌خوانید:
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎم ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺘﻢ: ﺗﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ! ﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﻮن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ. ﻣﺜﻪ ﺧﺮ ﺗﻮ ﮔﻞ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ! اوﻧﻮﻗﺖ ادﻋﺎﻣﻮن ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﯾﻀﻬﺎی رواﻧﯽ رو درﻣﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺧﻮدﻣﻮن ﺗﻪ رواﻧﯿﻬﺎ ﺷﺪﯾﻢ! ﺧﺪاﯾﺎ، ﯾﮑﯽ ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮﺳﻪ!
از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم، ﻫﺮ روزم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اوﻧﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻪ راﺣﺖ از ﮐﻨﺎرش ﺑﮕﺬرم و ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ.
ﺑﻪ رد اﻧﮕﺸﺘﺎی ﭘﺎﻫﺎم روی ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﻒ اﺗﺎق ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم.
ﺷﮑﻞ داﯾﺮه وار ﺑﺎﻣﺰه ای درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻧﮕﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﺑﻪ رو ﺳﺮاﻣﯿﮑﺎ ﺗﺎﻧﮕﻮ رقصیده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﻨﺪه م ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺎک ﺗﻮ ﺳﺮت ﻫﻤﺎﯾﻮن! 35 ﺳﺎﻟﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻨﻮز دﺳﺖ از ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزی و ﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮﻧﻤ‌ﯿﺪاری.

کلمات کلیدی: رمان اجتماعی، دانلود رایگان کتاب آپارتمان صد متری، دانلود رمان آپارتمان صد متری، رمان عاشقانه، دانلود رمان عاشقانه، دانلود رمان اجتماعی, داستان عاشقانه, رمان عشقی, free download book, کتب دانشگاهی, جزوات درسی


دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *