دانلود کتاب رمان زندگی خصوصی pdf

//دانلود کتاب رمان زندگی خصوصی pdf

دانلود کتاب رمان زندگی خصوصی pdf

دانلود کتاب رمان زندگی خصوصی pdf

دانلود کتاب رمان زندگی خصوصی pdf

نویسنده: منا معیری

موضوع: رمان

تعداد صفحات: ۱۱۴۲

فرمت: کتاب pdf

زبان: فارسی

 

معرفی کتاب
گره ی کراواتش شل شده بود، دکمه های اول پیراهنش رو باز کرد و انگشتانش را از بازی یقه داخل فرستاد و چنگی به عضلات گرفته ی گردنش زد. آرش پا روی پا انداخته بود و براندازش می کرد. گوشه ی ابرویش بالا رفت: چته زل زدی به من؟؟!!
-به هرکی رو زده بودم نه نمی گفت.
تکیه داد به کاناپه و گوشیه موبایلش رو لمس کرد: جایی کار دارم… نمیتونم بیام. -کجا؟!
نیم نگاهی به ساعت انداخت. دو ساعت زمان داشت تا به قرارش برسد قبل آن هم باید تا خانه می رفت…


دانلود کتاب رمان زندگی خصوصی pdf

دیدگاه خود را بنویسید