دانلود کتاب ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی-pdf

دانلود کتاب ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی-pdf

فهرست:

فصل ۱ احتمال

فصل ۲ توابع و معادلات

فصل ۳ مشتق توابع

فصل ۴ کاربردهای مشتق

فصل ۵ هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم

فصل ۶ انتگرال


آدرس url لینک دانلود کتاب ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/hyn8fmv5b35k/riazi0oomoomi-pishdaneshgahi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir