دانلود کتاب ریاضی پایه انسانی-دبیرستان-pdf

///دانلود کتاب ریاضی پایه انسانی-دبیرستان-pdf

دانلود کتاب ریاضی پایه انسانی-دبیرستان-pdf

دانلود کتاب ریاضی پایه انسانی-دبیرستان-pdf

دانلود کتاب ریاضی پایه انسانی-دبیرستان-pdf

ریاضی پایه

دوره ی پیش دانشگاهی

رشته علوم انسانی

فهرست:

فصل ۱: استدلال ریاضی

فصل ۲: دنباله های اعداد

فصل ۳: لگاریتم

فصل۴: مدل سازی ریاضی

فصل ۵: احتمال مقدماتی


آدرس url لینک دانلود کتاب ریاضی پایه انسانی-دبیرستان-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/0iyjjcaelcw0/riazi-paye-ensani.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دیدگاه خود را بنویسید