دانلود کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی-pdf

دانلود کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی-pdf

فهرست:

بخش اول-گوناگونی و تغییر رمزهای زندگی

فصل۱: پروتئین سازی

فصل۲: تکنولوژی زیستی

بخش دوم-گوناگونی و تحول جانداران

فصل۳: پیدایش و گسترش زندگی

فصل۴: تغییر و تحول گونه ها

فصل۵: ژنتیک جمعیت

فصل۶: پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

فصل۷: رفتارشناسی

بخش سوم-گوناگونی مسیرهای زندگی

فصل۸: شارش انرژی در جاندارا

فصل۹: ویروس ها و باکتریها

فصل۱۰: آغازیان

فصل۱۱: قارچ ها


آدرس url لینک دانلود کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/xf7q75heb75f/zist-shenasi-pishdaneshgahi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir