دانلود کتاب طنز گپی با عزرائیل pdf

////دانلود کتاب طنز گپی با عزرائیل pdf

دانلود کتاب طنز گپی با عزرائیل pdf

دانلود کتاب طنز گپی با عزرائیل pdf

دانلود کتاب طنز گپی با عزرائیل pdf

نویسنده: محمدرضا پوریان
موضوع: طنز
تعداد صفحات: ۱۲۱
فرمت: کتاب PDF
زبان: فارسی

معرفی کتاب
مجموعه ای از گفت و شنودها ، رساله های طنز ، گپی با عزراییل و برگی چند از دفتر خاطرات یک مرده با مقدمه عمران صلاحی
کلمات کلیدی: داستان طنز، طنز، شوخی، متن طنز، طنزپردازی، طنز اجتماعی


دانلود کتاب طنز گپی با عزرائیل pdf

دیدگاه خود را بنویسید