دانلود کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی-pdf

دانلود کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی-pdf

فهرست:

فصل ۱-جایگاه زمین در فضا

فصل ۲-ساختمان درونی زمین

فصل ۳-زمین ساخت ورقه ای

فصل ۴-زمین لرزه

فصل ۵-آتشفشان ها و فرآیندهای آتشفشانی

فصل ۶-ساخت های تکتونیکی و کوزه ای

فصل ۷-شواهدی در سنگ ها

فصل ۸-تحولات گذشته

فصل ۹-رسم نقشه

فصل ۱۰-زمین در خدمت انسان


آدرس url لینک دانلود کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/3vjw0q99p0je/ooloom-zamin-pishdaneshgah.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir