دانلود کتاب فیزیک پیش دانشگاهی  pdf رشته ریاضی و فیزیک

دانلود کتاب فیزیک پیش دانشگاهی pdf رشته ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۲۸۸

نوع فایل: pdf


فهرست:

فصل۱: حرکت شناسی در دو بعد

۱٫۱٫حرکتت در یک بعد

۲٫۱٫حرکت در دو بعد یا حرکت در صفحه

تمرین های فصل اول

فصل ۲: دینامیک

۱٫۲٫قانون های نیوتون

۲٫۲٫چگونگی استفاده از قانون های نیوتون در حرکت یک حسم

۳٫۲٫تکانه(اندازه حرکت)

۴٫۲٫حرکت دایره ای

۵٫۲٫حرکت دایره ای یکنواخت

۶٫۲٫دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت

۷٫۲٫قانون کپلر

تمرین های فصل دوم

فصل۳: حرکت نوسانی

…..


آدرس url لینک دانلود کتاب فیزیک پیش دانشگاهی  pdf رشته ریاضی و فیزیک

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/js0uir67hxn0/fizik-pish-riazi-pdf.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

اشتراک مطالب در: