دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

فهرست فصول:

۱- ماهیت مدیریت منابع انسانی

۲- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

۳- تجزیه و تحلیل شغل

۴- فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

۵- فرایند کارمند یابی

۶- فرایند انتخاب

۷- فرایند اجتماعی کردن

۸- فرایند آموزش کارکنان

۹- ارزیابی عملکرد

۱۰- سیستم پاداش

۱۱- مدیریت حقوق و دستمزد

۱۲- ارزیابی عملکرد


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

http://uploadboy.me/sfda8uib4adh/مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

اشتراک مطالب در: