دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

فهرست فصول:

1- ماهیت مدیریت منابع انسانی

2- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

3- تجزیه و تحلیل شغل

4- فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

5- فرایند کارمند یابی

6- فرایند انتخاب

7- فرایند اجتماعی کردن

8- فرایند آموزش کارکنان

9- ارزیابی عملکرد

10- سیستم پاداش

11- مدیریت حقوق و دستمزد

12- ارزیابی عملکرد


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

http://uploadboy.me/sfda8uib4adh/مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir