دسته‌ها
مهندسی مکانیک

دانلود کتاب مکانیک تماس Johnson K.L – contact mechanics

دانلود کتاب مکانیک تماس Johnson K.L – contact mechanics

دانلود کتاب مکانیک تماس contact mechanics

این رساله با استرس و تغییر شکل اجسام جامد در تماس با یکدیگر مربوط می شود، در امتداد سطوح منحنی که لمسی در ابتدا در یک نقطه و یا در امتداد یک خط است. به عنوان نمونه: یک چرخ راه آهن و راه آهن، و یا یک جفت دندان چرخ دنده.

پروفسور جانسون اولین بررسی توسعه نظریه تنش تماس با از آنجا که مشکل اصلی توسط H. هرتز در سال 1882. بعدی مورد بحث قرار تأثیر اصطکاک و زبری توپوگرافی سطوح گرفت، و این به نظریه مکانیک تماس گنجانیده شده است.

از ویژگی های مهم درمان بدن که پلاستیک یا viscoelastically تغییر شکل است. علاوه بر تماس های ثابت، یک بخش قابل ملاحظه ای از کتاب در رابطه با بدن که در کشویی یا نورد تماس هستند، و یا که برخورد می کنند است.


This treatise is concerned with the stresses and deformation of solid bodies in contact with each other, along curved surfaces which touch initially at a point or along a line. Examples are a railway wheel and rail, or a pair of gear wheel teeth. Professor Johnson first reviews the development of the theory of contact stresses since the problem was originally addressed by H.

Hertz in 1882. Next he discusses the influence of friction and the topographical roughness of surfaces, and this is incorporated into the theory of contact mechanics. An important feature is the treatment of bodies which deform plastically or viscoelastically.

In addition to stationary contact, an appreciable section of the book is concerned with bodies which are in sliding or rolling contact, or which collide.


download link address

آدرس لینک دانلود کتاب مکانیک تماس contact mechanics

http://uploadboy.me/whcxsxo39nt6/Johnson%20K.L.zip.html

file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *