دانلود کتاب هواخوری باغ باستانی پاریزی

///دانلود کتاب هواخوری باغ باستانی پاریزی

دانلود کتاب هواخوری باغ باستانی پاریزی

دانلود کتاب هواخوری باغ باستانی پاریزی

دانلود کتاب هواخوری باغ باستانی پاریزی

نمایش در اندازه اصلی

هواخوری باغ

حجم: ۹ مگابایت

دریافت ها: ۵۵۶۷

تعداد صفحات: ۵۰۴

نویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی

این کتاب مصور مجموعه مقالات و خطابه های استاد باستانی پاریزی است. استاد در مقاله “کیمیاگری قلم” از مرحوم محمدعلی جمال زاده می نویسد: .. پسران سیدجمال- غیر از سیدمحمدعلی جمال زاده- اغلب زود درگذشته اند و فرزند پسری از آنها نمانده است. دختر سیدجمال، “انسیه” نیز، چندی پیش درگذشت. آنگاه این عبارت حسرت آمیز را نوشته بودم: “… از سیدجمال، پسری دیگر نیست که نام جمال زاده در شناسنامه او باقی مانده باشد- و خود سیدمحمدعلی هم که فرزند ندارد. بنابراین، بعد از مرگ سیدمحمدعلی، دیگر مردی که نام جمال زاده در شناسنامه داشته باشد نخواهیم داشت”

حق تکثیر: نشر علم – ۱۳۸۵ – تهران


دانلود کتاب هواخوری باغ باستانی پاریزی

دیدگاه خود را بنویسید