دسته‌ها
رمان

دانلود pdf کتاب رمان راز معبد آفتاب-دانلود رمان تاریخی عاشقانه

دانلود pdf کتاب رمان راز معبد آفتاب-دانلود رمان تاریخی عاشقانهدانلود pdf کتاب رمان راز معبد آفتاب

  • نویسنده: اسماعیل زرعی
  • موضوع: رمان
  • تعداد صفحات: 180
  • فرمت: کتاب PDF
  • زبان: فارسی

انگشتهایش زخم شده بود. نفسنفس میزد. قطرههاي درشت عرق پهناي صورت خاكآلودش را پوشانده بود و از نوك دماغ و زیر چانهاش میچکید. سر زانوهایش درد گرفته بود. مجبور بود یکریز جابه جا شود تا از شدت درد بکاهد؛ اما سنگ تکان نمیخورد.

طوري به زمین چسبیده بود که انگار قسمتی از دامنۀ کوه بسیار بزرگی بود که از خاك بیرون آمده باشد. محل قرارگرفتن آن،کار را مشکلتر میکرد. دقیقاً بین ریشههاي درهم تنیدة درخت گیرکرده بود و او تلاش میکرد به شکلی آن را بیرون آورد که ریشهها صدمه نبینند. برگهاي درخت، زرد و پژمرده شده، تعدادي از شاخهها هم خشک شده بود.

هیچ اثري از طراوت و خرمی بهار در درخت دیده نمیشد. هر بار که کمر راست میکرد، سر و گردنش در معرض تابش نور آفتاب قرار میگرفت؛ اما اعتنایی به گرما نداشت. سعی میکرد اطراف سنگ را خالیکند. مشت مشت خاك از داخل گودال بیرون میکشید و روي کومۀ کنارش میریخت. خسته شده بود. نیاز شدیدي به نوشیدن یک فنجان چاي داشت. ذرهاي خاك به دهانش پرت شد. زبري آن را زیر زبانش حس کرد. تف کرد. آب دهانش لزج و چسبناك شده بود. صداي مینو را شنید که میپرسید: داري چکار میکنی بهزاد؟
انگار دو سه متر دورتر، گوشۀ حیاط، زیر سایۀ تاك نشسته، بچه را روي زانویش گذاشته، و چشم به او دوخته بود. خواست بگوید: لج کردهام. تا نیاورمش بیرون، ولکن نیستم.


[fusion_button link=”https://dl.fooji.ir/wp-content/uploads/2016/12/raz-mabad-aftab-www.dl_.fooji_.ir_.zip” title=”” target=”_blank” alignment=”center” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”custom” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”flat” bevel_color=”” border_width=”” size=”xlarge” stretch=”default” shape=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]دانلود رایگان کتاب[/fusion_button]


رمز فایل: www.fooji.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *