کتاب روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های رسوبی عمیق

کتاب روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های رسوبی عمیق

عنوان: روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های رسوبی عمیق

نویسنده: اس. ایچ. یانگل

مترجم: فرزاد مهدوی

زبان: فارسی

سال انتشار: ۱۳۸۳

تعداد صفحه: ۲۵۴

منبع: سایت نفتی

فهرست:

فصل ۱: جایگاه و نقش روش های الکتریکی

فصل ۲: خواص الکتریکی سنگهای رسوبی

فصل ۳: روش های مقاومت ویژه جریان مستقیم

فصل ۴: روش های الکتریکی با چشمه طبیعی

فصل ۵: روش های الکتریکی با چشمه کنترل شده

فصل ۶: امکان شناسایی مستقیم نفت


لینک دانلود کتاب روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های رسوبی عمیق

http://fooji.ir.uploadboy.me/nrkwvhu2lght/Yungul-SH_1996_trans.zip.html

اشتراک مطالب در: