کتاب ۲۳ قانون برای داشتن فرزندی مودب pdf

کتاب 23 قانون برای داشتن فرزندی مودب pdf

نویسنده: علی نقی قاسمیان نژاد
موضوع: کودک و نوجوان
تعداد صفحات: ۱۳
فرمت: کتاب PDF
زبان: فارسی

توضیحات درباره کتاب

رفتار نامناسب و مخالف با مبادی آداب کودک شما همیشه از روی عمد نیست. گاهی او اصلا اطلاع ندارد که این رفتارها بی ادبانه و زشت است. از طرفی وضعیت شغلی والدین، وقتی را برای آنان جهت تمرکز و توجه به آموزش آداب معاشرت و نزاکت به کودک باقی نمیگذارد. با اینحال اگر بتوانید این ۲۵ رفتار را در کودک خود تقویت کنید تا حد زیادی به او در رعایت ادب و نزاکت کمک کرده اید

کلمات کلیدی: روانشناسی کودکان، تربیت کودکان، تربیت فرزدندان، رفتار با کودکان، داشتن فرزندی مودب


دانلود کتاب ۲۳ قانون برای داشتن فرزندی مودب pdf

اشتراک مطالب در: