آرشیو "مدیریت"

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics تعداد صفحات: 816 نوع فایل: pdf Highlights of this new edition: · Chapters substantially revised to reflect current thinking in macroeconomics · Includes 31 boxed case studies that are easily cross-referenced · New material added and empirical data updated to better...

ادامه مطلب ...
دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی نوع فایل: pdf حجم فایل: 2.5 مگابایت توضیحات درباره کتاب در مطالب پیشرو سعی بر آن است که تحلیل و بررسی عمیقی از فشارهای عصبی در محیط¬های سهگانهبه خصوص محیطهای کاری و شخصی با بهرهجویی...

ادامه مطلب ...
دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت سازمان مجموعه ای متشکل از تعدادی اعضا است که در محیطی از قبل تعیین شده و با اهدافی خاص و مشخص تشکیل می شود. رسیدن سازمان به این اهداف نیازمند مدیریت سازمانی کارامد و موثری است که...

ادامه مطلب ...