کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management

کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management قیمت در امازون: 90 دلار نویسنده: by Stavros Georgiades Year:2015 Edition:1 Language:en Pages:120 This book explores a major media management topic on the basis of case study research conducted in European, US and Brazilian media companies. More specifically, it examines [...]

دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی+pdf

دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf نویسنده: محمد لشکری تعداد صفحات کتاب: 348 نوع فایل: pdf فهرست فصل ها فصل اول: کلیات فصل دوم: خصوصیات کشورهای در حال توسعه فصل سوم: نظریه رشد اقتصادی آدام اسمیت فصل چهارم: نظریه رشد اقتصادی دیوید ریکاردو فصل پنجم: نظریه توسعه اقتصادی کارل مارکس فصل [...]

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت فهرست فصول: 1- ماهیت مدیریت منابع انسانی 2- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی 3- تجزیه و تحلیل شغل 4- فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی 5- فرایند کارمند یابی 6- فرایند انتخاب 7- فرایند اجتماعی کردن 8- فرایند آموزش کارکنان 9- ارزیابی عملکرد 10- [...]

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics تعداد صفحات: 816 نوع فایل: pdf Highlights of this new edition: · Chapters substantially revised to reflect current thinking in macroeconomics · Includes 31 boxed case studies that are easily cross-referenced · New material added and empirical data updated to better [...]

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی نوع فایل: pdf حجم فایل: 2.5 مگابایت توضیحات درباره کتاب در مطالب پیشرو سعی بر آن است که تحلیل و بررسی عمیقی از فشارهای عصبی در محیط¬های سهگانهبه خصوص محیطهای کاری و شخصی با بهرهجویی از علم روانشناسی و فرا روانشناسی به عنوان دانشهای [...]

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت سازمان مجموعه ای متشکل از تعدادی اعضا است که در محیطی از قبل تعیین شده و با اهدافی خاص و مشخص تشکیل می شود. رسیدن سازمان به این اهداف نیازمند مدیریت سازمانی کارامد و موثری است که نیازهای سازمان را بشناسد و برای رسیدن [...]