کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management

By | فوریه 28th, 2017|Categories: مدیریت|Tags: , , , , , |

دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی+pdf

By | ژانویه 24th, 2017|Categories: مدیریت|Tags: , , , , , , |

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

By | ژانویه 24th, 2017|Categories: مدیریت|Tags: , , , , , , |

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

By | ژانویه 24th, 2017|Categories: مدیریت|Tags: , , , , , , , , |

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

By | ژانویه 24th, 2017|Categories: مدیریت|Tags: , , , , , , , , |

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

By | ژانویه 24th, 2017|Categories: مدیریت|Tags: , , , , , , , , |