دسته‌ها
مدیریت

کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management

کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management

کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management

قیمت در امازون: 90 دلار

نویسنده: by Stavros Georgiades
Year:2015
Edition:1
Language:en
Pages:120


This book explores a major media management topic on the basis of case study research conducted in European, US and Brazilian media companies. More specifically, it examines the dynamics of employee engagement, aiming at organizational development through change. The book contemplates the discipline of Media Management through a management lens and focuses on the concept of employee involvement and its value with regard to successfully introducing change and achieving organizational development. It concentrates on providing the necessary information and organizational arrangements from the points of view of media managers and employees and highlights how this involvement can encourage employees to create and innovate. The book is directed towards researchers and students, as well as practitioners/professionals involved with media organizations.


آدرس Url لینک دانلود کتاب تعهد کارمند در مدیریت رسانه Employee Engagement in Media Management
download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/u3higvi63dwv/Stavros_Georgiades_Employee_Engagement.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دسته‌ها
مدیریت

دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی+pdf

دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf

دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf

نویسنده: محمد لشکری

تعداد صفحات کتاب: 348

نوع فایل: pdf


فهرست فصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: خصوصیات کشورهای در حال توسعه

فصل سوم: نظریه رشد اقتصادی آدام اسمیت

فصل چهارم: نظریه رشد اقتصادی دیوید ریکاردو

فصل پنجم: نظریه توسعه اقتصادی کارل مارکس

فصل ششم: نظریه توسعه اقتصادی جان مینارد کینز

فصل هفتم: نظریه توسعه اقتصادی والت ویتمن روستو

فصل هشتم: نظریه رشد اقتصادی هارود-دومار

فصل نهم: نظریه توسعه اقتصادی حسین عظیمی

فصل دهم: نظریه رشد متعادل اقتصادی

فصل یازدهم: نظریه رشد متعادل اقتصادی روزن اشتاین رودن

فصل دوازدهم: نظریه توسعه اقتصادی راگنار نورکس

فصل سیزدهم: نظریه توسعه اقتصادی ریچارد ارنلسون

فصل چهاردهم: نظریه رشد نامتعادل اقتصادی آلبرت هیرشمن

فصل پانزدهم: مقایسه نظریه رشد نامتعادل اقتصادی با نظریه رشد متعادل اقتصادی

فصل شانزدهم: نظریه توزیع درآمد

فصل هفدهم: جمعیت، توسعه و آثار متقابل آنها

فصل هجدهم: نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

فصل نوزدهم: استراتژی توسعه اقتصادی

فصل بیستم: برنامه ریزی اقتصادی


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf

http://uploadboy.me/hsx53lvujacr/toseh-eghtesadi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دسته‌ها
مدیریت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

فهرست فصول:

1- ماهیت مدیریت منابع انسانی

2- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

3- تجزیه و تحلیل شغل

4- فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

5- فرایند کارمند یابی

6- فرایند انتخاب

7- فرایند اجتماعی کردن

8- فرایند آموزش کارکنان

9- ارزیابی عملکرد

10- سیستم پاداش

11- مدیریت حقوق و دستمزد

12- ارزیابی عملکرد


لینک دانلود کتاب

دسته‌ها
مدیریت

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

دانلود pdf کتاب اقتصاد کلان Foundations of Modern Macroeconomics

تعداد صفحات: 816

نوع فایل: pdf


Highlights of this new edition:

· Chapters substantially revised to reflect current thinking in macroeconomics

· Includes 31 boxed case studies that are easily cross-referenced

· New material added and empirical data updated to better reflect labor market developments during the last three decades

· Streamlined mathematical appendix

Advanced macroeconomics can seem a daunting prospect. Complex and poorly defined, infected with a variety of conflicting approaches, it is difficult for the student to get an overall picture of what there is and how it fits in. Foundations of Modern Macroeconomics is aimed at getting around this fundamental problem: it deals with all the major topics, summarizes the important approaches, and gives students a coherent angle on all aspects of macroeconomic thought. Each chapter deals with a separate area of macroeconomics, and each contains a summary section of key points and a further reading list, enabling the student to check what has been learnt and investigate further in other books


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته Foundations of Modern Macroeconomics

http://uploadboy.me/x1q7zu1pver4/[BEN_J._HEIJDRA,_contributed_by_Tse_e_M].zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دسته‌ها
مدیریت

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 2.5 مگابایت

توضیحات درباره کتاب

در مطالب پیشرو سعی بر آن است که تحلیل و بررسی عمیقی از فشارهای عصبی در محیط¬های سهگانهبه خصوص محیطهای کاری و شخصی با بهرهجویی از علم روانشناسی و فرا روانشناسی به عنوان دانشهای علوم رفتاری میان رشتهای به عمل آید. میخواهیم بدانیم که فشار روحی وروانی چیست، کجا وچگونه شکل میگیرند و چطور پرورش می یابد.چه پیامدهایی را در پی دارد.

و با چه روشهایی میشود از شدَّت آسیبهای این فشارها و استرسها کاست، یا به نوعی آنها را مهار و حذف کرد. بیشتر تمرکز ما بر سطوح سازمانی در محیط کاری به خصوص سطوح زیرین است، جایی که پیمانکار به عنوان سرپرست و مدیر اجرایی به صورت مستقیم با کارگر و کارمند اصطحکاک و ارتباط رویارو دارد.

به علت وجودمشکلات و حساسیتهای خاصی که درمناسبات و روابط سازمانی در این سطح وجود دارد، سعی را بر آن داشتم به صورت میدانی به تجزیه و تحلیل و کارشکافی مسائلی بپردازم که در سطوح زیرین به علت سوء مدیریت در سازمانهای فنی واجتماعی در ایران رخ میدهند، بحث به میان آورم.(که نشأت گرفته ازمهارت و دانش محدود و پرورش نیافته در محیط آموزشی قبل از خدمت و حین خدمت است.

و یک حقیقت موجود در سازمانهای ایرانی است)، و اینکه انتخاب و گزینش یک مسئول در هر سطحی با توجه تام ورزیدن بر بالفطره بودن و کیفیتهای مدیریت(بدون توجه به اینکه در هر سطح چه توانایی و شایستگی را دارد و چه میتواند انجام دهد) تا چه حد میتواند تهدید بر انگیز باشد؟

آیا مسئول انتخاب شده دارای مهارتهای سه گانه پرورش یافته ودانش مدیریتی است یا نه؟مدیر و سرپرست وپیمانکار، از مقام سازمانی که به واسطه قبول مسئولیت أخذ کرده و به تناسب اختیاراتی که به واسطه مقام سازمانی به عنوان ابزار در دست گرفته، میتواند به درستی استفاده کند؟ روحیه و انگیزه وداشتن اطلاعات کافی در فرایند انجام کار تا چه حد میتواند در ارتقاء سطح بهرهوری از عوامل تولید اثر بخش باشد؟

اینکه یک مدیر بتواند با روشها و رویههای علمی از آنچه که در افکار زیر دستانش است با خبر شود (و به خواست ها و انتظارات و توقعات آنها پاسخ مثبت دهد وبه نوعی با کشف نقاط تقویت کننده و محرک شوق و انگیزه را در آنها زنده کرده و نیروهای بازدارنده را کشف و از قدرت آنها بکاهد)، تا چه اندازه میتواند موثر واقع شود؟پیامدهای ناشی از در نظر نگرفتن چنین مواردی، سازمان را تا چه اندازه از بهبود و بهرهوری از عوامل تولید دورمیکند؟

لینک دانلود در زیر


دانلود کتاب روانشناسی کار امید درویشی


file pass – رمز فایل: ww.fooji.ir

دسته‌ها
مدیریت

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

دانلود pdf کتاب مبانی سازمان ومدیریت

سازمان مجموعه ای متشکل از تعدادی اعضا است که در محیطی از قبل تعیین شده و با اهدافی خاص و مشخص تشکیل می شود. رسیدن سازمان به این اهداف نیازمند مدیریت سازمانی کارامد و موثری است که نیازهای سازمان را بشناسد و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کند که در کتاب مبانی سازمان و مدیریت بیان شده استو استفاده از نرم افزار منابع انسانی شما را در این کار یاری می کند. با توجه به اهمیت و تاثیری که مدیریت در سازمان دارد علاوه بر استفاده از نرم افزار مدیریت منابع انسانی استفاده از کتاب ها و منابع معتبر در زمینه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی کمک بسیاری به افزایش بهره وری در سازمان خواهد کرد. به همین دلیل در این مقاله به معرفی تعدادی کتاب مبانی سازمان و مدیریت که توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است می پردازیم.

رفتار سازمانی چیست؟

با مطالعه انواع کتاب مبانی سازمان و مدیریت و کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ، تعریف های بسیاری برای رفتار سازمانی مشاهده می کنیم با این وجود چیزی که در تمام آن ها مشترک است این است که رفتار سازمانی یک علم میان رشته ای است که وظیفه تحقیق در مورد رفتار افراد سازمان را دارد. در واقع وظیفه اصلی رفتار سازمانی کمک به ایجاد و بهبود تعامل بین افراد و سازمان های مختلف است.

دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان  

یکی از انواع مختلف کتاب مبانی سازمان و مدیریت ، کتاب دکتر رضاییان است. این کتاب به دلیل اعتباری که دارد در بسیاری از دانشگاه های کشور تدریس می شود. دانلود یا خرید کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان کمک بسیار زیادی به دانشجویان و مدیران سازمان ها برای آموزش و فراگیری مبانی مدیریت خواهد کرد. به همین دلیل برای یادگیری بهتر ، خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان را برای دانلود در اختیار شما قرار داده ایم.

در ادامه سرفصل های این کتاب را برای آشنایی بیشتر شما معرفی خواهیم.

  • مدیریت و کار آفرینی
  • نظریه سازمان و مدیریت
  • خلاقیت و نوآوری
  • مساله و رابطه فراگرد تصمیم گیری
  • برنامه ریزی و اهداف آن
  • راهبرد
  • سازماندهی و ساخت سازمانی
  • فراگرد سازماندهی رسمی
  • هماهنگی
  • مدیریت منابع انسانی

کتاب مبانی سازمان و مدیریت رابینز

یکی دیگر از انواع کتاب مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی کتاب رابینز است که در بسیاری از دانشگاه های کشور تدریس می شود. برای آشنایی با این کتاب ، خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز را در کنار سایر کتاب ها و جزوه مبانی سازمان و مدیریت در انتهای مقاله ارائه داده ایم.

مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی

علاوه بر دو کتابی که در بخش های قبل معرفی کردیم ، یکی دیگر از انواع کتاب مبانی سازمان و مدیریت که در دانشگاه های کشور تدریس می شود ، کتاب طاهره فیضی است. برای آشنایی با این کتاب ، در انتهای این مقاله دانلودخلاصه ای از آن را ارائه داده ایم.

نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت 

علاوه بر مطالعه کتاب مبانی سازمان و مدیریت ، یکی دیگر از راه های موفقیت در امتحانات دانشگاه ها ، استفاده از نمونه سوالات این درس است. به همین دلیل تعدادی نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی رایگان و نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت پیام نور را در انتهای مقاله ارائه داده ایم.


دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان دکتر علی رضائیان


دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان دکتر طاهره فیضی


دانلود خلاصه کتاب مبانی سازمان دکتر رابینز


دانلود کتاب مرجع رفتار سازمانی


دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت رفتار سازمانی


دانلود تست مبانی