کتاب کونجوگه های آنتی بادی-دارو-Antibody-Drug Conjugates

By | 2017-03-06T10:35:51+00:00 مارس 6th, 2017|Categories: داروسازی|Tags: , , , , , , , |

دانلود کتاب فناوری پوشش دارو Pharmaceutical Coating Technology

By | 2017-02-12T16:49:21+00:00 فوریه 12th, 2017|Categories: داروسازی|Tags: , , , , , |

دانلود کتاب فارماسیوتیکس اولتون-Aulton’s Pharmaceutics-طراحی و ساخت فرآورده های دارویی

By | 2017-07-16T20:13:07+00:00 فوریه 12th, 2017|Categories: داروسازی|Tags: , , , , , , |

دانلود کتاب شیمی هتروسیکل Heterocyclic Chemistry 5th Edition

By | 2017-02-12T16:04:51+00:00 فوریه 12th, 2017|Categories: داروسازی|Tags: , , , , , |

دانلود کتاب هنر سنتز دارو The Art of Drug Synthesis

By | 2017-03-20T03:58:07+00:00 فوریه 12th, 2017|Categories: داروسازی|Tags: , , , , , |

هندبوک شیمی دارویی اصول و تمرین The Handbook of Medicinal Chemistry

By | 2017-04-02T17:05:05+00:00 فوریه 12th, 2017|Categories: داروسازی|Tags: , , , , |

دانلود pdf کتاب فیزیولوژی گایتون هال ترجمه فارسی-Guyton & Hall Physiology

By | 2017-10-28T18:24:04+00:00 دسامبر 22nd, 2016|Categories: داروسازی|Tags: , , , , , , , |

دانلود pdf کتاب بافت شناسی جان کوئیرا-Junqueira’s Basic Histology

By | 2017-07-01T20:27:07+00:00 دسامبر 22nd, 2016|Categories: داروسازی|Tags: , , , , |