آرشیو "میکروب شناسی"

Practical Guide to Microbial Polyhydroxyalkanoates کتاب راهنمای عملی برای پلی هیدروکسی آلکانوآت های میکروبی

Practical Guide to Microbial Polyhydroxyalkanoates کتاب راهنمای عملی برای پلی هیدروکسی آلکانوآت های میکروبی

Practical Guide to Microbial Polyhydroxyalkanoates کتاب راهنمای عملی برای پلی هیدروکسی آلکانوآت های میکروبی قیمت در آمازون: 125 دلار تعداد صفحات: 160 ویرایش: 1 سال انتشار: 2010 نویسنده: Kumar Sudesh, Hideki Abe Polyhydroxyalkanoates (PHA) are plastic-like polymers produced naturally...

ادامه مطلب ...