مهندسی نفت

کتاب کامل خط لوله مدیریت ریسک و ارزیابی Pipeline Integrity Handbook. Risk Management and Evaluation

By | 2017-03-19T20:07:00+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , |

هندبوک استاندارد و مهندسی نفت گاز طبیعی Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering

By | 2017-03-19T20:07:30+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , |

کتاب راهنمای غیر فنی زمین شناسی نفت،اکتشاف،حفاری و تولید

By | 2017-03-19T20:07:56+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , |

دانلود جزوه آزمایشگاه سنگ شناسی pdf

By | 2017-03-19T20:08:55+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , , , |

دانلود جزوه بهره برداری پورافشاری pdf

By | 2017-03-19T20:09:23+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , , |

دانلود جزوه حفاری 2 استاد هاشمی pdf

By | 2017-03-19T20:09:50+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , |

دانلود جزوه بهره برداری دکتر خامه چی pdf

By | 2017-03-20T03:21:28+00:00 مارس 15th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , , |

کتاب روشهای الکتریکی در اکتشافات ژئوفیزیکی حوضه های رسوبی عمیق

By | 2017-03-20T03:40:35+00:00 مارس 14th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , |

کتاب آنالیز و کنترل ارتعاشات حفاری چاه نفت Analysis and Control of Oilwell Drilling Vibrations

By | 2017-03-24T05:26:51+00:00 مارس 7th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , |

دانلود کتاب مکانیک سیالات سنجل Fluid Mechanics Fundamentals and Applications

By | 2017-02-27T08:35:42+00:00 فوریه 27th, 2017|Categories: مهندسی عمران, مهندسی مکانیک, مهندسی نفت, مهندسی هوافضا|Tags: , , , , , , , |

کتاب ترمودینامیک ون وایلن-حل المسائل-pdf-ویرایش 6

By | 2017-02-24T12:44:41+00:00 فوریه 24th, 2017|Categories: مهندسی مکانیک, مهندسی نفت, مهندسی هوافضا|Tags: , , , , , , , |

دانلود کتاب چاه آزمایی پیشرفته هورن Modern Well Test Analysis

By | 2017-03-20T04:24:16+00:00 فوریه 9th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , |

دانلود کتاب مهندسی بهره برداری Economides-pdf

By | 2017-03-29T10:22:38+00:00 فوریه 9th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , |

دانلود کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد-pdf-دانلود رایگان هندبوک مهندسی مخزن

By | 2017-03-20T04:24:35+00:00 فوریه 9th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , |

دیدگاه‌ها برای دانلود کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد-pdf-دانلود رایگان هندبوک مهندسی مخزن بسته هستند

دانلود کتاب اصول مهندسی مخزن Dake

By | 2017-03-20T04:25:10+00:00 فوریه 8th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , , |

دانلود ترجمه کتاب خواص سیال مک کین-pdf

By | 2017-03-20T04:27:38+00:00 فوریه 8th, 2017|Categories: مهندسی نفت|Tags: , , , , , , |