مقالات حقوق

/مقالات حقوق

دانلود مقاله حقوق فردی و حقوق جمعی: وضع کار در چین

دانلود مقاله حقوق فردی و حقوق جمعی: وضع کار در چین Individual rights and collective rights: Labor's predicament in China Department of Government and International Studies, Hong Kong Baptist University, Kowloon Tong, Hong Kong Available online 31 January 2007 تعداد صفحات: 21 نوع فایل: pdf قیمت در ساینس دایرکت: 31 [...]

دانلود مقاله ظرفیت دولت و حقوق کارگران در کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله ظرفیت دولت و حقوق کارگران در کشورهای در حال توسعه Building Capacity, Building Rights? State Capacity and Labor Rights in Developing Countries تعداد صفحات: 13 نوع فایل: pdf Summary Building state capacity has often been hailed as a cure-all for the ailments of the developing world and has [...]