دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی+pdf

دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf نویسنده: محمد لشکری تعداد صفحات کتاب: 348 نوع فایل: pdf فهرست فصل ها فصل اول: کلیات فصل دوم: خصوصیات کشورهای در حال توسعه فصل سوم: نظریه رشد اقتصادی آدام اسمیت فصل چهارم: نظریه رشد اقتصادی دیوید ریکاردو فصل پنجم: نظریه توسعه اقتصادی کارل مارکس فصل [...]