دسته‌ها
مهندسی برق

دانلود جزوه خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT

دانلود جزوه خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT

دانلود جزوه خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT

نویسنده: ناشناس

تعداد صفحه:146

موضوع: برق

نوع فایل: pdf

توضیحات درباره جزوه

در یک سیستم قدرت الکتریکی ac ایدهآل، ولتاژ و فرکانس در هر نقطه تغذیه ثابت و عاری از هارمونیک و مقدار ضریب توان واحد میباشد. ضمن اینکه این پارامترها مستقل از اندازه و مشخصات بار مصرفی خواهند بود. بر این اساس، چگونگی ثابت بودن ولتاژ و فرکانس و میزان نزدیکی ضریب توان به مقدار یک، کیفیت تغذیه را مشخص میکند. چنانچه کیفیت تغذیه از شرایط ایدهآل فاصله داشته باشد با انجام جبرانسازیهای مناسب میتوان کیفیت تغذیه را بهبود بخشید. در ابتدا به دلایل و انگیزههای مختلف از خازنگذاری و روشهای مختلف انجام آن در محیطهای غیرهارمونیکی و سپس به بررسی هارمونیکها و تاثیرات آنها به عنوان یکی از پارامترهای مخرب کیفیت تغذیه بر مسئله خازنگذاری پرداخته میشود و جهت حل مشکلات هارمونیکی اثرگذار بر خازنگذاری، تئوریها و روشهای موجود را بررسی میشود. جهت انجام خازنگذاری در محیطهای هارمونیکی لازم است روابط مورد استفاده‏ به نحوی تغییر یابند که اثرات هارمونیکها را در نظر بگیرند و همچنان از دقت و کارایی لازم برخوردار باشند. به این منظور یک بررسی کامل روی مسائل خازنگذاری و روابط مربوطه در محیطهای هارمونیکی انجام میدهیم و در نهایت نتایج مطالعات انجام شده به صورت جمعبندی شده ارائه میگردد. سپس با اطلاعات بدست آمده از پست مخابرات اراک شبیه سازی در نرم افزار Digsilent صورت میگیرد.الگوریتم ژنتیک در مرحله بعد با تولید ورودی های مختلف برای Digsilent خروجی آنرا دریافت کرده و با مقایسه خروجی تابع هدف به نقطه بهینه نزدیک میشود. در پایان پارامترهای مختلف در حالت قبل و بعد از خازن گذاری مقایسه می گردد و پیشنهاداتی برای بهبود ارایه می گردد.

تاریخچه
کارهای صورت گرفته در این پروژه
تئوری خازن‌گذاری
خازن‌گذاری از دیدگاه اصلاح ضریب توان
خازن‌گذاری از دیدگاه تنظیم ولتاژ
خازن‌گذاری از دیدگاه مدیریت شبکه
مشکلات موجود در خازن‌گذاری و اتفاقات ایجاد شده
تشدید
فرورزونانس
کلیدزنی
کاهش طول عمر
تهیه پارامترهای محیط‌های هارمونیکی تأثیرگذار بر خازن‌گذاری
بررسی انواع منابع هارمونیک موجود در شبکه
مبدل‌هایAC/DC
کوره‌های الکتریکی
حدود مجاز هارمونیک‌ها
محاسبات خازن‌گذاری در محیط‌های هارمونیکی
تحلیل هارمونیکی
اثرات متقابل خازن و هارمونیک
کلیدها، کنتاکتورها و تجهیزات حفاظتی
تداخلات رادیویی
خازن‌های موجود در بازار ایران
خازن‌گذاری در پست‌های مخابرات
داده‌های مورد نیاز جهت تعیین خازن بهینه
نرم افزارDIgSILENT و ویژگی‌ها
گستره مطالعات قابل انجام با
زمینه‌های مطالعه روی پست‌های برقDIgSILENT
تحلیل هارمونیکی
سطح اتصال کوتاه
نتایج پروژه
اطلاعات مورد نیاز شبکه
دیاگرام تک‌خطی شبکه
اطلاعات بارها
اطلاعات کابل‌ها
اطلاعات هارمونیکی شارژرها
بررسی وضعیت شبکه قبل از خازن‌گذاری
ضریب توان قبل از خازن گذاری
هارمونیک ها قبل از خازن گذاری
تعیین ظرفیت خازنی مناسب
فلوچارت حل مسئله بهینه سازی
نتایج محاسبه ظرفیت خازن
وضعیت شبکه پس از خازن گذاری
وضعیت هارمونیکی پس از خازن گذاری


دانلود جزوه خازن گذاری در پست های مخابرات و شبیه سازی با DIgSILENT