دسته‌ها
پرستاری

دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه

دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه

دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه

تألیف و گردآوری: بشیر امامی

تعداد صفحات: 34

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 2.27 مگابایت

منبع: dlbook

سرفصل ها:

فصل اول: سیستم تنفسی

فصل دوم: بررسی بیماران با اختلال تنفسی

فصل سوم: برقراری راه هوایی مصنوعی

فصل چهارم: اکسیژن درمانی

آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی:

سیستم تنفسی شامل سیستم فوقانی و تحتانی است. این سیستم ها با هم مسئول تهویه می باشند. راههای هوایی فوقانی بعد از اینکه هوای تنفسی را گرم و تصفیه کرد، آنرا به سیستم تنفسی تحتانی ) ریه ها( میرساند و در نتیجه در عمل تبادل گازی دخالت دارد. تبادل گازی شامل تحویل اکسیژن به بافتها از طریق جریان خون و خارج کردن گازهای اضافی مثل دی اکسید کربن در حین بازدم از ریه هاست. سیستم تنفسی با سیستم قلبی-عروقی مرتبط بوده و مسئولیت تهویه و دیفیوژن )نشت گاز از یک محیط پر تراکم به طرف محیط کم تراکم(را بر عهده دارد، در حالی که سیستم قلبی-عروقی مسئول پرفیوژن است.

راه های هوایی فوقانی:

ساختمان راه های هوایی فوقانی متشکل از بینی، سینوس ها و سوراخ های بینی، حلق، لوزه ها و آدنوئید،

کلمات کلیدی: دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه, جزوات رشته پرستاری, دانلود کتاب های پزشکی, فوجی بوک, free download book, دانلود کتب دانشگاهی, خلاصه درس, سیستم تنفسی, بشیر امامی, اکسیژن درمانی, برقراری راه هوایی مصنوعی, بررسی بیماران با اختلال تنفسی


دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه