دسته‌ها
مدیریت

دانلود کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی+pdf

دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf

دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf

نویسنده: محمد لشکری

تعداد صفحات کتاب: 348

نوع فایل: pdf


فهرست فصل ها

فصل اول: کلیات

فصل دوم: خصوصیات کشورهای در حال توسعه

فصل سوم: نظریه رشد اقتصادی آدام اسمیت

فصل چهارم: نظریه رشد اقتصادی دیوید ریکاردو

فصل پنجم: نظریه توسعه اقتصادی کارل مارکس

فصل ششم: نظریه توسعه اقتصادی جان مینارد کینز

فصل هفتم: نظریه توسعه اقتصادی والت ویتمن روستو

فصل هشتم: نظریه رشد اقتصادی هارود-دومار

فصل نهم: نظریه توسعه اقتصادی حسین عظیمی

فصل دهم: نظریه رشد متعادل اقتصادی

فصل یازدهم: نظریه رشد متعادل اقتصادی روزن اشتاین رودن

فصل دوازدهم: نظریه توسعه اقتصادی راگنار نورکس

فصل سیزدهم: نظریه توسعه اقتصادی ریچارد ارنلسون

فصل چهاردهم: نظریه رشد نامتعادل اقتصادی آلبرت هیرشمن

فصل پانزدهم: مقایسه نظریه رشد نامتعادل اقتصادی با نظریه رشد متعادل اقتصادی

فصل شانزدهم: نظریه توزیع درآمد

فصل هفدهم: جمعیت، توسعه و آثار متقابل آنها

فصل هجدهم: نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

فصل نوزدهم: استراتژی توسعه اقتصادی

فصل بیستم: برنامه ریزی اقتصادی


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی+pdf

http://uploadboy.me/hsx53lvujacr/toseh-eghtesadi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir