دسته‌ها
حقوق

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

عوامل پیدایش تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ۲

این عوامل شامل توسعه ی روابط و مبادلات بین المللی،اغماض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ،وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور ها  می باشد. رابطه ی بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها تعارض در صلاحیت دادگاه ها هنگامی به وجود می آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان می آید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی.

صلاحیت قانون گذاری وصلاحیت قضایی

هدف از صلاحیت قانون گذاری و تشخیص قانونی است که از بین قوانین متعارض باید بر موضوع معین حکومت کند. مفهوم از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد صلاحیت قضایی معمولا در صلاحیت قانون گذاری تاثیر می گذارد برای اینکه قاضی باید قبل از حل مساله تعارض دادگاه ها را حل کند.


download link address

آدرس url لینک دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

http://uploadboy.me/vxzv6nt7fo7k/hoghoogh-khosoosi2.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir