دسته‌ها
روانشناسی

دانلود جزوه آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

دانلود جزوه آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

دانلود جزوه آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

نویسنده: گروه آموزشی استاد محمدی

موضوع: روانشناسی

تعداد صفحات: 94

نوع فایل: pdf

منبع: psychoarshad.com

توضیحات درباره کتاب

فصل اول

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی :

نظریه های اولیه درباره اختلالات روانی این بود که شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتار وی گردیدده است. بقراط معتقد بود که مغز فرمانده ی بدن است و بیماری های روانی مربوط به اختلال در آن است.

همچنین بقراط علت اختلالات روانی را عدم تعدادل فرآورده های مزاجی (صفرا، سودا، خون، و بلغم) می دانست. اولین نهضت انسان گرایانه درباره بیماریهای روانی با کار فیلید پنیدل در فر انسه آغاز گشت. (1826-17459) در 1858 امیل کرپلین نقش مهمی در ایجاد نظریه ی بدنی ایفا نمود. او بر اهمیت آسیب شناختی مغزی در بیماری های روانی تاکید نمود، هر چند به اقدامات موثر دیگری در این زمینه مبادرت ورزید که مهمترین آنها نظام طبقه بندی بود….


دانلود جزوه آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)