دسته‌ها
حقوق

دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

جزوه دکتر شهبازی

تعداد صفحات: 404

نوع فایل: pdf

منبع: vekalatt.blog

مقدمه جزوه

حق: یعنی سلطه، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می دهد که بتوانند زندگی کنند.

در حقوق مدنی بر دو قسم است: 1- حق مالی 2- حق غیر مالی

حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.

حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند:

…..


دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf