دسته‌ها
حسابداری

جزوه و نمونه سوالات حسابداری صنعتی 2

جزوه و نمونه سوالات حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی یکی از زیر مجموعه های رشته حسابداری است که اطلاعاتی در مورد هزینه ها و قیمت تمام شده خدمت و کالای ارائه شده را در سیستم حسابداری جمع آوری کرده و با روش های مختلف و تحلیل این اطلاعات، در جستجوی راه های مختلف برای کاهش این هزینه های مختلف برنامه حسابداری است.

توانایی اعمال کنترل د حسابداری صنعتی ۲

در حسابداری صنعتی ۲ تحت شرایط معینی سهامداران اکثریت قادر به اعمال کنترل نیستند حتی اگر بیش از ۵۰ درصد سهام جاری شرکت را مالک باشند. برای مثال این وضعیت موقعی ممکن است به وجود آید که شرکت در تجدید سازمان قانونی یا در ورشکستگی باشد. هر چند شرکت اصلی اکثر سهام را مالک باشد کنترل بر عهده دادگاه تعیین شده به وسیله دادگاه است.

به طور مشابه اگر شرکت فرعی در یک کشور خارجی واقع شده باشد و آن کشور محدودیتهایی را در زمینه انتقال سود یا دارایی های شرکت فرعی به شرکت اصلی وضع کرده باشد. واحد تجاری اصلی در صورت از دست دادن توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر برای کسب منافع از فعالیتهای آن، کنترل آن واحد را از دست می دهد.

از دست دادن کنترل ممکن است با تغییر نسبی یا مطلق در میزان مالکیت یا بدون آن واقع شود. برای مثال کنترل یک واحد تجاری فرعی ممکن است به دلیل اعمالا کنترل بر آن توسط دولت، دادگاه یا مراجع ذی صلاح دیگر در نتیجه توافق قرار دادی از دست برود.

حسابداری صنعتی ۲ در یک واحد تجاری فرعی از تاریخی که از شمول صورتهای مالی تلفیقی خارج می شود بسته به اینکه در زمره واحدهای تجاری فرعی وابسته قرار گیرد یا خیر باید طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۵ یا عنوان حسابداری سرمایه گذاری ها انجام شود. در صورت وجود تمام شرایط زیر، واحد تجاری اصلی می تواند از تهیه صورتهای مالی تلفیقی خودداری کند.

الف)واحد مزبور خود واحد تجاری فرعی و تماما به واحد تجاری اصلی دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی یک واحد تجاری اصلی برای عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی ، مخالفت خود را اعلام نکرده باشند.

ب)سهام یا سایر اوراق بهادار آن واحد در بورس اوراق بهادار یا سایر بازارهای در دسترس عموم معامله نشود.

ج)واحد مزبور برای عرضه هر گونه اوراق بهادار به عموم، صورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع قانونی تحویل نداده یا در جریان تحویل آن نباشد.

د)واحد تجاری اصلی نهایی یا میانی آن واحد ، صورتهای مالی تلفیقی قابل دستس برای استفاده عمومی را بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه کند.


آدرس url لینک دانلود جزوه حسابداری صنعتی 2

http://fooji.ir.uploadboy.me/kqrxvgpu75jp/jozve-hesabdari-sanati-2.zip.html


آدرس url لینک دانلود کتاب جزوه حسابداری صنعتی 2 – گردآونده مقدم

http://fooji.ir.uploadboy.me/u0jtw0i4yc3i/sanatiye2-moghadam.pdf.html


آدرس url لینک دانلود جزوه حسابداری صنعتی استاد محمدی

http://fooji.ir.uploadboy.me/7guo4jjv2oh5/hesabdari-sanati-2-mohammadi.pdf.html


آدرس url لینک دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی 2

http://fooji.ir.uploadboy.me/kd47ko88sj7v/nemoonesoal-hesabdari-sanati-2.pdf.html