دسته‌ها
مهندسی کشاورزی

دانلود جزوات درسی رشته مهندسی کشاورزی

دانلود جزوات درسی رشته مهندسی کشاورزی

دانلود جزوات درسی رشته مهندسی کشاورزی

برای دانلود آسان فایل ها در کانال تلگرام ما عضو شوید.

آدرس url لینک دانلود جزوه آلودگی محیط زیست

http://fooji.ir.uploadboy.me/42cd9enk5u4b/alodegi-mohit-zist.zip.html

نویسنده: غلامرضا بخشی خانیکی


آدرس url لینک دانلود جزوه ارتباطات و نوآوری

http://fooji.ir.uploadboy.me/14bv80qbksnd/ertebatat-va-noavari.zip.html

نویسنده: مهناز محمدزاده


آدرس url لینک دانلود جزوه تکنولوزی موتور و موتورهای احتراقی

http://fooji.ir.uploadboy.me/fpbmdos9oxx7/ehteraghi-tekno.zip.html

نویسنده: فرزاد – رضایی فر


آدرس url لینک دانلود جزوه جنگلداری

http://fooji.ir.uploadboy.me/knxeyig173sw/jangaldari-jozve.zip.html

نویسنده: محمد رضا سیفی -رحمانعلی قره باغی- بابک نیکدستان


آدرس url لینک دانلود جزوه جیره نویسی آبزیان

http://fooji.ir.uploadboy.me/qiz2faj7z5o0/abzyan-pdf.zip.html

نویسنده: حشمت سپهری مقدم


آدرس url لینک دانلود جزوه چوب شناسی

نویسنده: اسماعیل یساری – تذکر رضایی- حسین پور


آدرس url لینک دانلود جزوه عملیات کشاورزی

http://fooji.ir.uploadboy.me/ecyzx9pmqxts/amalyate-keshvarzi-jozve.zip.html

نویسنده: کمال سادات اسیلان


آدرس url لینک دانلود جزوه قوانین و مدیریت منابع طبیعی

http://fooji.ir.uploadboy.me/gugr4kg23kdg/ghavanin-fooji.ir.zip.html

نویسنده: محمد رضوانی


آدرس url لینک دانلود جزوه کانالهای آبرسانی

نویسنده: یساری – مومنی


آدرس url لینک دانلود جزوه گیاهان آبزی

نویسنده: غلامرضا بخشی خانیکی


آدرس url لینک دانلود جزوه محیط زیست روستاها

نویسنده: رضوانی


آدرس url لینک دانلود جزوه آب و فاضلاب روستاها

http://fooji.ir.uploadboy.me/n6c0c4oz1dk5/Ab-Fazelab-Rostaha.pdf.html

نویسنده: دکتر محمد رضوانی- ماندانا کریمی


آدرس url لینک دانلود جزوه عملیات کشاورزی

http://fooji.ir.uploadboy.me/wigxrpohpu08/Amaliat-keshavarzi-pdf.pdf.html

نویسنده: کمال سادات اسیلان


آدرس url لینک دانلود جزوه باغبانی عمومی

http://fooji.ir.uploadboy.me/mo76ns5bcn3v/Baghbani-Omomi.ppt.html

نویسنده: روح انگیز نادری


آدرس url لینک دانلود جزوه بیمه محصولات کشاورزی

http://fooji.ir.uploadboy.me/3m6iufmcw4rh/Bime-mahsolat-fooji.ir.pdf.html

نویسنده: حسین شعبانعلی فمی – زهرا کرانی


آدرس url لینک دانلود جزوه چوب شناسی و حفاظت چوب

نویسنده: وحید تذکر رضایی-رضا حسین پورپیا-اسماعیل یساری


آدرس url لینک دانلود جزوه اکولوژی مرتع

نویسنده: مینا ربیعی


آدرس url لینک دانلود جزوه ارتباطات و نوآوری 2

http://fooji.ir.uploadboy.me/z6zxpp00rha4/Ertebatat-noavari-2-pdf.pdf.html

نویسنده:مهناز محمدزاده-حسینشعبانعلی-جبرئیل فرزانه


آدرس url لینک دانلود فیزیولوژی گیاهان زراعی

http://fooji.ir.uploadboy.me/xdsx46kzu8lo/Fiziology-Kihan-Zeraee.ppt.html

نویسنده:فرشاد ابراهیم پور-آزاده نیرومند-هلن جعفری


آدرس url لینک دانلود قوانین مدیریت منابع طبیعی

http://fooji.ir.uploadboy.me/acyiq7ycd4yb/Ghavanin-modirayate-manabe-tabiei.pdf.html

نویسنده:محمد رضوانی


آدرس url لینک دانلود جزوه گیاهان آبزی

http://fooji.ir.uploadboy.me/fmrmuabbb1p0/Giahan-abzi-fooji.ir.pdf.html

نویسنده: گروه مولفان


آدرس url لینک دانلود جزوه گیاه شناسی

http://fooji.ir.uploadboy.me/51eyp8ywu9uy/Choobshenasi-pdf.pdf.html

نویسنده:روح انگیز نادری


آدرس url آدرس url لینک دانلود جزوه هوا و اقلیم شناسی

http://fooji.ir.uploadboy.me/50uui4qwlfj3/hava-Va-Eghlim.ppt.html

نویسنده:فرید اجلالی


آدرس url لینک دانلود حفاظت آب و خاک تکمیلی

نویسنده:محمدحسن صالحی-عیسی اسفندیار پور-رضا مهاجر-محسن باقری بداغ آبادی


آدرس url لینک دانلود جیره نویسی تغذیه آبزیان

نویسنده:حشمت سپهری مقدم


آدرس url لینک دانلود کانالهای آبرسانی

نویسنده:اسماعیل یساری-بابک مومنی


آدرس url لینک دانلود کاربرد نرم افزارهای تخصصی در کشاورزی

نویسنده:یاوری-قوامی-امیر سرداری


آدرس url لینک دانلود مرتع داری

نویسنده:مینا ربیعی


آدرس url لینک دانلود ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی

نویسنده:اسماعیل صیدی


آدرس url لینک دانلود مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی

نویسنده: افسانه نیکوکار


آدرس url لینک دانلود اصول مهندسی جنگل

نویسنده:قربان شهریاری


آدرس url لینک دانلود اصول مهندسی زهکشی

نویسنده:فرید اجلالی – مریم دهقانی


آدرس url لینک دانلود محیط زیست روستاها

نویسنده:محمد رضوانی-مریم روستائی


آدرس url لینک دانلود رسم فنی و نقشه کسی

نویسنده:اسماعیل صیدی


آدرس url لینک دانلود شناسایی گیاهان مرتعی

نویسنده:مینا ربیعی


آدرس url لینک دانلود تنوع زیستی

نویسنده:مولفان


آدرس url لینک دانلود طراحی باغ و پارک

نویسنده:سیدمحمدرضا سیفی- جمشید حکمتی


آدرس url لینک دانلود اصول و طراحی منظره و چشم انداز

نویسنده:محمد رضوانی


آدرس url لینک دانلود زراعت عمومی

نویسنده: کمال سادات اسمعیلان


آدرس url لینک دانلود زراعت تکمیلی

نویسنده:گلثومه عزیزی-مریم جهانی کندری


در کانال تلگرام ما عضو شوید و راحت تر دانلود کنید.