دانلود کتاب انسان طبیعت معماری-pdf

دانلود کتاب انسان طبیعت معماری-pdf   نویسنده: مهندس عبدالحمید نقره کار نوع فایل: pdf تعداد صفحات: 249 پاره نخست 1- نظریه سامانه ها سخ دوره تکاملی علوم: مردم در زندگی عادی خود، در طول تاریخ به طور ناگزیر برای تداوم و پایداری بیشتر، ساختار سامانه ای به زندگی خود داده [...]