دسته‌ها
اقتصاد

دانلود جزوه درس اقتصاد سنجی-دکتر شاهپورمحمدی

دانلود جزوه درس اقتصاد سنجی-دکتر شاهپورمحمدی

دانلود جزوه درس اقتصاد سنجی-دکتر شاهپورمحمدی

جزوه درس اقتصاد سنجی(دکتر شاهپورمحمدی)

امروزه استفاده از ابزار اقتصاد سنجی به طور گسترده ای در بخش های مختلف رشته های اقتصاد، مدیریت و حتی حسابداری گسترش یافته است. اما به طور معمول استفاده از هرابزاری نیازمنداشنایی کامل با مفاهیم نظری و کاربردهای عملی ان می باشد. وشاید به جرات بتوان گفت که اقتصاد سنجی یکی از مهمترین ابزارهای کاربردی در مفهوم اقتصادی جهت نیل به اهداف گوناگون می باشد که بای بدقت انرا تعریف و شناسایی و بررسی کرد.

اقتصاد سنجی از نظر لغوی به معنای سنجش اقتصادی است. هرچند که اندازه گیری و سنجش بخش مهمی از مباحث را به خود اختصاص می دهد، اما به هر حال حیطه بررسی اقتصاد سنجی بسیار فراتر از صرف سنجش و اندازه گیری است.

اقتصاد سنجی به عنوان نتیجه چشم انداز مشخصی از علم اقتصاد شامل کاربرد آمار و ریاضی در داده های اقتصادی جهت فراهم اوردن شواهد تجربی در تایید مدل های ساخته سده توسط اقتصاد ریاضی و بدست اوردن نتایج عددی می باشد.

اقتصاد سنجی به تعیین تجربی قوانین اقتصادی می پردازد. هنر متخصص اقتصاد سنجی در یافتن مجموعه فروضی است که به اندازه کافی مشخص و واقعی باشند تا وی را قادر سازند که بهترین استفاده ممکن را از داده های موجود بنماید.

تحلیل اقتصاد سنجی در معنای وسیع کلمه با پیمودن مراحل ذیل شکل میگیرد:

  1. بیان تئوری یا فرضیه
  2. تعیین و تصریح مدل اقتصاد سنجی به منظور ازمودن تئوری
  3. تخمین پارامترهای مدل انتخابی
  4. ارزیابی یا استنتاج اماری
  5. پیش بینی و اینده نگری یا تعمیم دهی
  6. کاربرد مدل برای مقاصد کنترل و سیاستگذاری

این جزوه دست نویس و  مفیدی است که برای این درس در کنار مطالعه کتب منتشر شده در این زمینه  توصیه می شود

 این جزوه در 66 صفحه برای شما عزیزان قرار داده شده است.


download link addres

آدرس url لینک دانلود جزوه درس اقتصاد سنجی-دکتر شاهپورمحمدی

http://fooji.ir.uploadboy.me/qogf590hwcb7/Econometrics9878.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir