دسته‌ها
حقوق

دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

جزوه دکتر شهبازی

تعداد صفحات: 404

نوع فایل: pdf

منبع: vekalatt.blog

مقدمه جزوه

حق: یعنی سلطه، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می دهد که بتوانند زندگی کنند.

در حقوق مدنی بر دو قسم است: 1- حق مالی 2- حق غیر مالی

حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج از دارایی است. حق مالی با مال ارتباط دارد در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.

حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند:

…..


دانلود جزوه حقوق مدنی دکتر شهبازی pdf

دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

دانلود کتاب آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

نويسنده / مترجم : دفتر آموزش وزارت تعاون

زبان کتاب : فارسی

حجم کتاب : 314 کیلوبایت

نوع فايل : PDF

تعداد صفحه : 53

توضیحات درباره کتاب

پیشگفتار: اولین بار در قانون مدنی مصوب سال 1307 در مواد 512 و 515 راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است. پس از تشکیل وزارت کار و تبلیغات در سال 1325 اولین قانون کار مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره در سال 1328 به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید.

دومین قانون کار مشتمل بر 60 ماده و 33 تبصره در سال 1337 به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال 1369 بر روابط کار حاکم بود. در سال 1369 قانون کار ایران مشتمل بر 12 فصل، 203 ماده و 121 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از 14 اسفند سال 1369 به مورد اجرا گذاشته شد.

در سال 1378 به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید کارگاه ها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر تا پایان برنامه سوم توسعه از شمول قانون کار معاف شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم ( مربوط به حقوق ملت ) تصریح نموده است: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ».

اصل بیستم می گوید: « همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. » در اصل 28 آمده است : « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید …

منبع: تک بوک


دانلود کتاب آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب قانون ارث-pdf حقوق

دانلود کتاب قانون ارث-pdf حقوق

دانلود کتاب قانون ارث-pdf حقوق

نام کتاب : قانون ارث
نویسنده : معاونت آموزش قوه قضاییه
تعداد صفحه : 16
حجم فایل : 215 کیلوبایت

توضیحات :

 بی شک گرانبهاترین میراثی که انسان ها برای فرزندان و نسل پس از خود بر جای می گذارند تجربیات آنهاست. با این وجود چه بسیارند خانواده هایی که بر سر تقسیم مال دچار اختلاف می شوند این امر قانونگذاران تمام کشورها را بر این داشته تا در مورد ارث و نحوه تقسیم آن در بین بازماندگان مقرراتی وضع نمایند و دستگاه قضایی نیز بر این مقررات نظارت دارد.

این مجموعه از سوی معاونت قوه قضاییه ایران به منظور آموزش عموم مردم که چه کسانی و با چه شرایطی ارث می برند و نحوه تقسیم چگونه خواهد بود، نوشته شده است.


دانلود کتاب قانون ارث-pdf حقوق

دسته‌ها
حقوق

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 3-pdf

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 3-pdf

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 3-pdf

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 48

بخش نخست-دفاع یا پاسخ های خوانده

مقدمه:

  • خوانده در برابر دعوی خواهان حق دفاع دارد و معمولا نیز دفاع می نماید.
  • در حقوق ایران به طور سنی، دفاع یا پاسخ های خوانده، به ایراد، دفاع به معنای اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است.
  • اما دفاع یا پاسخ های خوانده، با توجه به مفهوم ارائه شده، حتی شامل اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست نیز می شود. که مورد توجه و اقدام دفتز دادگاه قرار نگرفته، اگر چه بررسی شرایط مزبور و اقدام در این خصوص، وظیفه ی دفتر دادگاه  باشد.

….


دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 3-pdf

دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب جزوه ادله اثبات دعوی-pdf

دانلود کتاب جزوه ادله اثبات دعوی-pdf

دانلود کتاب جزوه ادله اثبات دعوی-pdf

فهرست

فصل1: شناخت دلیل

فصل 2: اقامه ی دلیل

فصل 3: سوگند

فصل 4: دلیل نوشتاری تامینی توسط دادگاه: صورتجلسه تامین دلیل

….


دانلود کتاب جزوه ادله اثبات دعوی-pdf

دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه-pdf

دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه-pdf

 دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه-pdf

 دو فایل درباره حقوق بیمه در این پست آورده شده است.

زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیري، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. بیم از واژه بیمه گرفته شده و بمنظور احتراز از حوادث میباشد . اما در زبان انگلیسی، فرانسه و عربی از تأمین و امنیت گرفته شده است.

در جامعه سنتی و در دوران زندگی روستایی که روابط بر پایه ي خانواده و قبیله بود در هنگام ورود خسارت تمام قبیله به همیاري فرد ضرر دیده میآمدند. براي مثال تکفل خانواده هایی که بی سرپرست میشدند را میگرفتند یا این نظام براي جامعهي روستایی که هم از جمعیت کمی برخوردار بود و هم خسارت محدودي روبهرو بود کاملاً مناسب بود.

اما امروزه با توجه به تغییر ساختارهاي اجتماعی و تبدیل زندگی روستایی به شهرنشینی، افزایش جمعیت کم شدن میزان تعلق و وابستگی به خانواده این روش جوابگو نمیباشد با توجه به این موقعیت نهاد جدیدي به نام بیمه شکل گرفت.

(بیمه حاصل نیازهاي زندگی شهرنشینی میباشد. افرادي که خود را در معرض خسارت می بینند صندوق مالی ایجاد نمودهاند و هر فرد با پرداخت مبلغ مشخص از تحمل خسارترهایی می یابد )این نهاد برپایه عاقبت اندیشی استوار شده (براي اولین بار بیمه از قرن 15 میلادي در زمینه حمل و نقل دریایی کاملا در کشورهاي مدیترانهاي، در ایتالیا ظهور کرد) و این عملیات گونهاي بود که صاحب کالا و کشتی مبلغی به تجار مشغول به کار پرداخت میکرد و در مقابل تجا ر تضمین می کردند که خسارات احتمالی را جبران کنند واین امر که شبیه بازي شانس بود شباهت زیادي با قراردادهاي بیمه ي امروزي دارد.

بیمه حوادث غیردریایی براي اولین بار در پی آتش سوزي لندن در سال 1666 که منجر به سوختن 1300 خانه و کلیسا شد در انگلستان شکل گرفت . در فرانسه نیز مؤسسات بیمه در زمینه بیمه آتشسوزي از سال 1750 شکل گرفت . از اواخر قرن 19 با توسعه ماشینیسم و فعالیت اقتصادي، و توسعه علم پزشکی و افزایش امید به زندگی انواع بیمهها توسعه یافت.


دانلود کتاب جزوه حقوق بیمه pdf


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

دسته‌ها
حقوق

دانلود pdf جزوه حقوق کار دکتر کورش استوار سنگری

دانلود pdf جزوه حقوق کار دکتر کورش استوار سنگری

دانلود pdf جزوه حقوق کار دکتر کورش استوار سنگری

تعداد صفحات جزوه قدیمی: 55

تعداد صفحات جزوه جدید: 165

نوع فایل: pdf

مدرس: دکتر کورش استواری سنگری

مقدمه:

کار چیست؟

از دیدگاه فلسفی که به هر نوع عمل ارادی انسان گفته می شود که دارای نفع عقلایی است، از دیدگاه اقتصادی کار فعالیتی است که باعث ازدیاد ثروت می شود.

از دیدگاه مذهبی مثلا در نزد مسیحیان کار ارزشمند است چون معتقدند که انسان با رنج و سختی کشیدن به رستگاری می رسد از دیدگاه اسلام هم کار ارزشمند است و حتی شارع مقدس کار را بر اساس مصالح یا …


لینک دانلود جزوه قدیم حقوق کار دکتر کورش استوار سنگری

لینک دانلود جزوه جدید حقوق کار دکتر کورش استوار سنگری