دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب جزوه بزهکاری اطفال 2

دانلود کتاب جزوه بزهکاری اطفال 2

دانلود کتاب جزوه بزهکاری اطفال 2

پس از جنگ جهانی دوم بزهکاری اطفال بعللی که ذکر خواهد شد بطور سرسام آوری روبه افزایش نهاد، بنحوی که در برخی از ممالک پس از چند سال تعداد مچرمین خرد سال به دو برابر زمان قبل از جنگ رسید. آمار منتشره و بررسی محاکم و دارالتادیب ها بخوبی نمایشگر این واقعیت بودند که قوانین و وسایل موجود ناقص بوده و نمیتوانند تاثیری در پیشگیری جرائم و تربیت و تهذیب اطفال داشته باشند. لذا جوامع بشری با وجود گرافتاریها و مشکلات سیاسی درصدد چاره جویی بر آمدند و قوانین مربوط به اطفال بزهکار و دارالتادیب ها را مورد تجدید نظر قرار دادند.


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب جزوه بزهکاری اطفال 2

http://uploadboy.me/a2sxhq1lwqax/atfal-bezehkar.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir