دسته‌ها
ریاضی

دانلود کتاب جزوه جبر خطی هافمن پیام نور pdf-فارسی

دانلود کتاب جزوه جبر خطی هافمن پیام نور pdf-فارسی

دانلود کتاب جزوه جبر خطی هافمن پیام نور pdf

کتاب جزوه جبر خطی هافمن پیام نور pdf فارسی

تعداد صفحات: 517

تعداد فصول: 8
فصل اول : دستگاه های معادلات خطی
فصل دوم : ماتریس ها
فصل سوم : دترمینان ها
فصل چهارم : فضای برداری Rn
فصل پنجم : فضاهای برداری عمومی
فصل ششم : مقادیر ویژه و بردار ویژه
فصل هفتم : نگاشت های خطی
فصل هشتم : فضاهای ضرب داخلی


دانلود کتاب جزوه جبر خطی هافمن پیام نور pdf-فارسی