دسته‌ها
مهندسی معماری

دانلود کتاب جزوه هندسه کاربردی-pdf-معماری

دانلود کتاب جزوه هندسه کاربردی-pdf-معماری

دانلود کتاب جزوه هندسه کاربردی-pdf-معماری

تعداد صفحات: 327

نوع فایل: pdf

نویسنده: امیر سامان محسنی

حجم فایل: 5 مگابایت

1- به دانشجو آمادگی آنرا می دهند که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند ، از هر زاویه ای به آن نگاه کند ، در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک جامعی از آن حجم و فضا دست یابد و سرفصل های زیر را شامل می شوند :

– شناخت و تصویر کردن خطوط ، سطوح ، احجام .

– تصویر نمودن احجام بر روی صفحات افق و قابم تصویر

– برش احجام با صفحات مختلف و دوران ، ترکیب ، تسطیع ، ترفیع و تداخل آنها

– تکرار و گسترش احجام و درک فضایی از احجام حاصله و تصور و تصور نمودن آنها

– یافتن و تصویر گسترده احجام

– درک و ساخت احجام از طریق تصاویر آنها

– انواع روش های نمایش تصاویر را بشناسند

2- توان درک نقشه های معماری و نیز ترسیم دقیق و درست آنها را تقویت می کنند و سرفصل های زیر را شامل می شوند :

– ترسیم خطوط موازی ، شبکه ، دوایر و خطوط مماس ، تقسیم خطوط ، منحنی ها ، عمود منصف نیمساز

– ترسیم اشکال متشابه در مقیاسهای متفاوت

– ترسیم اشکال و انتقال ، دوران و تکرار آنها

– ترسیم مناظر مایل از احجام و اشکال

– یافتن نمای مجهول

– درک نما و برش های افقی و عمودی از طریق تجربه روی احجام ساده تا پیچیده ( پر و تو خالی )

– نقشه خوانی

– نسخه برداری از روی نقشه های پرکار

– کامل نمودن نقشه های ناقص

– یافتن و تمکیل و ترسیم مقاطع جدید از روی نما و نقشه های ارایه شده

– ترسیم کامل نقشه ، نما و برشهای یک ساختمان

– ترسیم مناظر مایل و برشهای سه بعدی از یک ساختمان


دانلود رایگان کتاب