دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب حقوق مدنی 6 جلدی امامی

دانلود کتاب حقوق مدنی 6 جلدی امامی

دانلود کتاب حقوق مدنی 6 جلدی امامی

  • نویسنده: سید حسن امامی
  • موضوع: اجتماعی
  • تعداد صفحات: ۱۶۲۲
  • فرمت: کتاب PDF
  • زبان: فارسی
  • تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
معرفی کتاب

کتاب «حقوق مدنى» در شش مجلد تدوین شده و به بررسى قوانین و احکام فقهى و حقوق مدنى در ایران با توجه به فقه امامیه پرداخته است. نویسنده، پس از چندین دوره تدریس قانون مدنى در دانش‌کده حقوق به مرور یادداشت‌هایى از دروس ارائه شده تهیه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است; تا مورد استفاده دانش‌جویان و پژوهش‌گران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ایقاعات و کلیه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گیرد.

دکتر سید حسن امامی با مراجعه به مواد قانونى پیش‌بینى شده در زمینه حقوق مدنى و هم‌چنین با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ویژه کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری به تجزیه و تحلیل فروع و مسائل فقهىو حقوقى قضایاى حقوقى در زمینه حقوق مدنى پرداخته است و قوانین مربوط به معاملات اعم از عقود و ایقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبیقى نیز گاهى اوقات قوانین موضوعه مدنى در ایران را با قوانین موضوعه فرانسه مقایسه نموده است.

کلمات کلیدی: حقوق، کتاب حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی، دوره 6 جلدی حقوق مدنی، دانلود کتاب حقوق، احکام فقهی، فقه امامیه


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب حقوق مدنی 6 جلدی امامی

http://uploadboy.me/d12v1h1kxh4t/hoghogh-madani-dore6jeldi.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir