دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب حقوق کار-pdf قانون کار

دانلود کتاب حقوق کار-pdf قانون کار

دانلود کتاب حقوق کار-pdf قانون کارت

فهرست

بخش اول: حقوق

 فصل اول-حقوق

 فصل دوم-حق و تکلیف

 فصل سوم-قانون

 فصل چهارم-حقوق کار

بخش دوم: دامنه شمول مقررات قانون کار

 فصل اول-کارگر

 فصل دوم-کارفرما

 فصل سوم-قرارداد کار

 فصل چهارم-پیمان های دسته جمعی کار

 فصل پنجم-مراجع حل اختلاف

 فصل ششم-حق السعی و مرخصی کارگر

فصل هفتم-ساعات کار

 فصل هشتم-تشکل های کارگری و کارفرمایی


download link address

آدرس url لینک دانلود کتاب حقوق کار-pdf قانون کار

 http://uploadboy.me/tb2i3onez8gm/GH-KA.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir