دسته‌ها
ریاضی فیزیک

دانلود کتاب شیمی پیش دانشگاهی-pdf

دانلود کتاب شیمی پیش دانشگاهی-pdf

دانلود کتاب شیمی پیش دانشگاهی-pdf

بخش اول:

سینیتیک شیمیایی

بخش دوم:

تعادل شیمیایی

بخش سوم:

اسیدها و بازها

بخش چهارم:

الکتروشیمی


آدرس url لینک دانلود کتاب شیمی پیش دانشگاهی-pdf

download url link address

http://fooji.ir.uploadboy.me/wsinj8lx35vq/shimi-pish-ketab.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir