دسته‌ها
فلسفه

دانلود کتاب فلسفی زمان زبان زنان

دانلود کتاب فلسفی زمان زبان زنان

دانلود کتاب فلسفی زمان زبان زنان

نویسنده: شروین وکیلی

موضوع: کتاب‌های فلسفی

تعداد صفحات: 155

فرمت: کتاب PDF

زبان: فارسی

توضیحات درباره کتاب

کتاب زمان، زبان، زنان، متنی دربارهٔ رابطهٔ «زبان» با «قدرت» است.
این رابطه چنانکه خواهید دید، به مفاهیمی دیگر نیز متصل می‌شود. مهم‌ترین این مفاهیم؛ «زمان» است. امری که اتصالی ناگسستنی و بنیادین با «زبان» دارد و این هر دو؛ با مفهوم «من»، با «هویت» و از این رو با «جنسیت» در پیوند هستند. از این رو، به پیوند درونی سه مفهوم می‌پردازیم که در زبان نیز همچون زمان، همنشین و همسان می‌نماید.

کلمات کلیدی: رابطه زبان و قدرت، زبان شناسی


دانلود کتاب فلسفی زمان زبان زنان