دسته‌ها
حقوق

دانلود کتاب جزوه پزشک قانونی حقوق-pdf

دانلود کتاب جزوه پزشک قانونی حقوق-pdf

دانلود کتاب جزوه پزشک قانونی حقوق-pdf

پزشکی قانونی یکی از دروس رشته حقوق (پیام نور) بشمار می آید. در حال حاضر وظایف پزشکی قانونی برعهده سازمان پزشکی قانونی کشور است که از سازمان های تابع قوه قضاییه است.

لذا بررسی آن از لحاظ حقوقی اهمیت ویژه ای دارد. این مجوعه شامل ۲ جزوه کامل درس پزشکی قانونی است که دانشجویان حقوق می توانند از آن بهره ببرند.

مقدمه و تاریخچه:

بکار گرفتن علوم پزشکی و رشته پزشکی و رشته های وابسته به آن را در خدمت قانون، پزشکی قانونی می نامن که استفاده از آن موجب هرچه صحیح تر اجرا شدن عدالت می گردد.

در تمدن های ابتدایی که جوامع بشری به صورت قبیله ای بوده مردان روحانی قبیله طبابت نیز می کردند و در مواقع ضروری داوری و قضاوت نیر بر عهده این افراد بوده و طبعا روحانی طبیبی که قضاوت هم می کرد پزشک قانونی نیز بشمار می رفت.


لینک دانلود کتاب جزوه پزشک قانونی حقوق pdf


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir