دسته‌ها
رباتیک

دانلود حل المسائل رباتیک کریگ-JOHN J.CRAIG

دانلود حل المسائل رباتیک کریگ-JOHN J.CRAIG

دانلود حل المسائل رباتیک کریگ-JOHN J.CRAIG

در حال حاضر، بررسی ابعاد مختلف تحقیقات روباتیک توسط متخصصان زمینه های گوناگون انجام می پذیرد. معمولا نمی توان فردی را پیدا کرد که بر کل زمینه رباتیک مسلط باشد. از این رو این رشته به رشته‌های فرعی تقسیم شده است. به طور مجرد می‌‌توان رباتیک را به چهار رشته فرعی اعمال مکانیکی، انتقال و حرکت، بینایی کامپیوتر، و هوش مصنوعی تقسیم کرد. در این کتاب رشته فرعی علم و مهندسی‌ اعمال مکانیکی معرفی‌ می‌‌شود. مبانی این رشته فرعی روباتیکی در چندین زمینه کلاسیک مختلف یافت می‌‌شود که اصلی ترین آن‌ها مکانیک، نظریه کنترل و علوم کامپیوتر است.
در این کتاب فصل‌های ۱ تا ۸ عنوان‌هایی‌ از مهندسی‌ مکانیک و ریاضیات، فصل‌های ۹ تا ۱۱ موضوعاتی در نظریه کنترل، و فصل‌های ۱۲ تا ۱۳ مطالبی در علوم کامپیوتری را در بر می‌‌گیرند. به علاوه، در این کتاب بر جنبه‌های محاسباتی مسائل تاکید شده است، و در پایان فصل‌هایی‌ که بیشتر درباره مکانیک بحث کرده اند، بخشی کوتاه ویژه مسائل محاسباتی در نظر گرفته شده است.

کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریگ می باشد که توسط آقای دکتر علی مقداری و خانوم مهندس فائزه میر فخرایی از دانشگاه شریف ترجمه شده است. این کتاب در ۵۷۰ صفحه عناوین زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

 • مقدمه
 • توصیف ها و تبدیل های فضایی کلی
 • سینماتیک بازو های کنترلی ماهر
 • سینماتیک وارون بازو های کنترلی ماهر
 • ژاکوبیها، سرعت ها و نیرو های استاتیکی
 • دینامیک بازو های مکانیکی ماهر
 • تولید مسیر
 • طراحی مکانیزم بازو های مکانیکی ماهر
 • کنترل خطی بازو های مکانیکی ماهر
 • کنترل غیر خطی بازو های مکانیکی ماهر
 • کنترل نیرو در بازو های مکانیکی ماهر
 • سیستم ها و زبان های برنامه ریزی روبات
 • سیستم های برنامه ریزی خارج خط

تعداد صفحات کتاب : 571
نویسنده : جان کریگ – ترجمه علی مقداری و فائزه میرفخرایی
زبان :  فارسی


آدرس url لینک دانلود کتاب رباتیک کریگ JOHN J.CRAIG

http://uploadboy.me/0cdeh1or4xu0/Mechanics-and-Control-in Robotics-[www.fooji.ir].zip.html


لینک دانلود حل المسائل رباتیک کریگ JOHN J.CRAIG

http://uploadboy.me/vyms8p3635zn/Robotics-solution-[www.fooji.ir].zip.html


رمز فایل:       www.fooji.ir

دسته‌ها
حقوق

دانلود رایگان pdf کتاب حقوق مدنی+جزوه حقوق مدنی

دانلود رایگان pdf کتاب حقوق مدنی+جزوه حقوق مدنی

دانلود رایگان pdf کتاب حقوق مدنی

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است که جامعه بآنها بنظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیدة اجتماعی است

که بسیاري از آنها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد بآن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند.

درجۀ احترامی که جامعه بهر یک از مقررات و قواعد اجتماعی میگذارد متناسب با قوة تأثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دستهاند: عادات، مذهب و اخلاق.
مقررات هر یک از آنها داراي کیفر و جزائی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور میگردند.

چنانکه مقررات عادات و اخلاق داراي جزاء وجدانی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را بر علیه متخلف بر میانگیزد و مقررات مذهبی داراي جزاء دنیوي و اخروي است. که در حکومتهاي مذهبی جزاي دنیوي آن اجرا میشود و در جامعههاي سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذاهب براهنمائی روح ایمان و بیم از مجازات اخروي رعایت آن مقررات را مینمایند.

در جامعههاي سیاسی بمنظور برقراري نظم اجتماعی مقرراتی وضع میشود و براي متخلفین از آن جزاء کیفري یا مدنی معین میگردد و بکمک حکومتهاي خود، حقوق مدنی (امامی)، ج 1، ص: 4
آن را اجرا میکنند. اینگونه قوانین سرچشمۀ خود را عمومات از عادات و اخلاق و مذهب میگیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی میباشد و مقننین هر چه بخواهند خود را از تأثیر آنها دور دارند موفق نمیشوند، زیرا مقننین خود تربیت شده دامان عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تأثیر واقع شده و بآنها خو گرفته است.

در مواردي بسیاري عوامل اجتماعی دیگري مانند عوامل اقتصادي، بهداشتی، سیاسی، تجاري و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین میگردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوقی راهنماي مقننین میباشد و تأثیر آنگاه چندان است.

که مقننین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی بازمیدارد. قوانین مصوبه بصورت مجموعه هایی در آمده و در دسترس افراد گذارده میشود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلاف بین افراد طبق آن، دعاوي را حل و فصل بنمایند.
کشور ایران مانند جامعههاي سیاسی دیگر در قسمتهاي مختلفه از حقوق اساسی، مدنی، کیفري


دانلود رایگان کتاب


رمز فایل: www.fooji.ir