دانلود کتاب فیزیک پیش دانشگاهی pdf رشته ریاضی و فیزیک

دانلود کتاب فیزیک پیش دانشگاهی  pdf رشته ریاضی و فیزیک تعداد صفحات: 288 نوع فایل: pdf فهرست: فصل1: حرکت شناسی در دو بعد 1.1.حرکتت در یک بعد 2.1.حرکت در دو بعد یا حرکت در صفحه تمرین های فصل اول فصل 2: دینامیک 1.2.قانون های نیوتون 2.2.چگونگی استفاده از قانون های [...]