دسته‌ها
فلسفه

دانلود pdf کتاب فلسفه خلقت انسان

دانلود pdf کتاب فلسفه خلقت انسان

دانلود pdf کتاب فلسفه خلقت انسان

نام مؤلف/گردآورنده: عبدالله نصری

در بند آن‌ باش‌ که‌ من‌ کیم‌ و چه‌ جوهرم‌؟ و به‌ چه‌ آمدم‌ و به‌ کجا می روم‌؟ و اصل‌ من‌ از کجاست‌؟ و این‌ ساعت‌ در چه ام‌؟ و روی‌ به چه‌ دارم‌؟
برای‌ شناخت‌ هر موضوعی‌ در ابتدا باید آن‌ را درست‌ و دقیق‌ مطرح ‌کرد؛ چرا که‌ یکی‌ از اشکالات‌ اساسی‌ در شناخت‌ پدیده ها و امور مختلف، عدم‌ طرح‌ صحیح‌ آن ها می باشد.

برای‌ شناخت‌ فلسفه‌ خلقت‌ نیز باید در ابتدا علل‌ و انگیزه هایی‌ را که‌ موجب‌ می شوند، انسان‌ از فلسفه‌ حیات‌ سؤال‌ کند مورد بررسی‌ قرار داد تا به‌ طرح‌ دقیق‌ این‌ موضوع‌ توفیق‌ پیدا کرد.

اگر بگوییم‌ که‌ اکثر آن هایی‌ که‌ درباره‌ فلسفه‌ خلقت‌ و هدف‌ زندگی ‌اندیشیده اند، اما راه‌ به‌ جایی‌ نبرده اند بیشتر به‌ این‌ سبب‌ بوده‌ که‌ مسئله‌ را درست‌ مطرح‌ نکرده اند، سخنی‌ به‌ گزاف‌ نگفته ایم‌. در اینجا به‌ بررسی‌ این‌ موضوع‌ می پردازیم‌ که‌ در چه‌ شرایطی‌ سؤال‌ از فلسفه‌ خلقت‌ برای‌ انسان ها مطرح‌ می شود و در چه‌ صورتی‌ سؤال‌ از آن‌ پاسخ‌ منطقی‌ پیدا می کند؟!


آدرس url لینک دانلود pdf کتاب فلسفه خلقت انسان

http://fooji.ir.uploadboy.me/7rlcypojsnx4/Falsafeye Khelghate Ensan.rar.html

download link address


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir