دسته‌ها
تاریخ

دانلود کتاب کاوه آهنگر و درفش کاویانی pdf

دانلود کتاب کاوه آهنگر و درفش کاویانی pdf

دانلود کتاب کاوه آهنگر و درفش کاویانی pdf

کاوه آهنگر و درفش کاویانی

تعداد صفحات: 137
نوع فایل: pdf
نویسنده: آرتور کریستین سن
مترجم: منیژه احد زادگان آهنی
کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک (اژی‌دهاک) را پی می‌ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی، پیشبندِ چرمی‌اش است که بر سر نیزه‌ای می‌آویزد. شخصیتِ وی نزدِ ایرانیان همواره الهام گرِ دادخواهی و ظلم ستیزی بوده است.

آدرس url لینک دانلود کتاب کاوه آهنگر و درفش کاویانی pdf

download url link address

 http://fooji.ir.uploadboy.me/xdr93le2b3jn/Kaveye_Ahangar_Va_Derafshe_Kaviani.zip.html

file pass – رمز فایل: www.fooji.ir