دسته‌ها
ادبیات

دانلود کتاب کژیسم pdf

دانلود کتاب کژیسم pdf

دانلود کتاب کژیسم pdf

نويسنده / مترجم : امیر حسین بریمانی

زبان کتاب : فارسی

حجم کتاب : 2.2 مگابایت

نوع فايل : PDF

تعداد صفحه : 85

منبع: تک بوک

توضیحات درباره کتاب

کژیسم، میل به برون رفت از وضع حاضر است! و کژرفتن (که کنش ایجابی ماست) یعنی سرپیچی از هنجارهای مستقر در سطوح مختلف جامعه و پُرواضح است که همگی این هنجارها و قواعد بازی، از سوی گفتمان قدرت بر قشر زیردست (یعنی ادبیات) وارد آمده است . توده منفعل، چاره ای جز درونی سازی روابط تحمیلی ندارد و می توان به جرأت گفت که جامعه ی ما، سرکوب را درونی کرده است! امروزه دیگر عامل سرکوب گر، وجود مشخصی در امر واقع ندارد بلکه چیزواره و ناشناختی ست؛ سرکوب گر مبدل به یک دیگری بزرگ شده است که افراد جامعه برای رسمیت بخشیدن به وجودیت خود، می باید میل خود را بر اساس میل این دیگری بزرگ سامان دهی نماید و سرکوب گر، میلی بجز ویران سازی میل ندارد ! بر اساس این استدلال، چرایی سکوت سرد حاکم بر جامعه نیز آشکار می گردد.

آشکارگی سکوت، لحظه ای که سکوت به چشم می آید و در ظرف تنگ خود آگاهی قرار می گیرد، هنگام عصیان گری و سرپیچی فرا رسیده است. هدف ما، روشمند سازی سرپیچی در جامعه ادبیات است و راهکار پیشنهادی ما نشر الکترونیک است. نشر الکترونیک درست بدین دلیل که ساز و کاری از بالا به پایین ندارد، منجر به فروپاشی دیگری بزرگ خواهد شد. ما باید وضعیت را به سمت یک وضعیت آخر زمانی سوق دهیم: ایجاد هرج و مرج، ترویج افشاگری، سانتی مانتالیسم موقت و دوچرخه سه نفره. در این وضعیت، مرگ رخ می نماید و سوژه را به عصیان و هذیان گویی وا می دارد. در این وضعیت، ساز و کار ایدئولوژیک، در ناخودآگاه جمعی طرد می گردد و هنجارها در هم می شکنند. در این وضعیت، قدرت، مفهوم خود را از کف می دهد و خود به پاپتی ای ولگرد مبدل می گردد….


دانلود کتاب کژیسم pdf